Това са така наречените „лети пломби“ и се използват при по-големи разрушения на задните зъби, при които директното възстановяване не е най- добрият вариант. Инлеите се изработват в лаборатория и след това се циментират.